Aquarium vissen, Visziekten

Aquarium ziekten veroorzaakt door eencellige diertjes

Een groot aantal ziekten in het aquarium wordt door eencellige parasieten veroorzaakt. Deze ziekten zijn meestal eenvoudig aan veranderingen van de huid te herkennen. De slijmlaag bij dit soort infecties is vaak dikker, zodat de kleur van de vissen grijzer wordt. Sommige parasieten veroorzaken duidelijk zichtbare puntjes op de huid en de vinnen.

Deze huidparasieten zijn flagelaten of ciliaten. De ciliaten (wimperdiertjes) hebben vele kleine trilhaartjes (ciliën) over het hele lichaam verspreid.

Een samenvatting: De meest voorkomende visziekten zijn te behandelen met Ectocell. Witte Stip met Ichtocell, schimmels met Fungicell, wormen met Camacell en bacteriën met Spirocell.

Flagelaten zijn herkenbaar aan enkele langere haartjes (flagellen) waarmee ze zich bewegen kunnen. In de groep van de flagelaten vinden wij ook eencellige, die tot de planten behoren, want ze hebben chloroplasten. Een bestrijding van een ziekte die door flagelaten veroorzaakt wordt, kan daarom vaak het beste in een donkere bak plaats vinden.

Dit artikel behandeld de meest voorkomende parasieten, geeft diagnose van parasieten en laat zien welk medicijn het beste gebruikt kan worden.

Meest voorkomende parasieten in het aquarium

Bij de flagelaten vinden we parasieten die ook in het lichaam en hier vooral in de darm voorkomen. Een nog weinig bekende groep ziekteverwekker zijn de sporozoas. Ook deze parasiteren in het hele lichaam waardoor de bestrijding meestal moeilijk of onmogelijk is. Je kunt hierbij de volgende indeling aanhouden.

Ciliaten zoals Ichthyophthirius multifiliis ofwel Witte stip

Ichthyophthirius met Uvormige celkern

Ichthyophthirius met Uvormige celkern

Deze vaak voorkomende ziekte wordt veroorzaakt door de parasiet Ichthyophthirius multifiliis. Duidelijk zijn de witte puntjes op de huid en de vinnen te herkennen. De huid van de vis is sterk verslijmd.

De vissen schuren langs de decoratie, klemmen hun vinnen, staan later apathisch in een hoek van het aquarium en nemen geen voedsel meer op. Omdat deze ziekte zeer besmettelijk is, is een snelle diagnose en behandeling noodzakelijk.

Witte stip of Ichthyophthirius multifiliis kun je bestrijden met Ichtocell.

De parasiet die witte stip veroorzaakt

De wetenschappelijke naam van de ziekteverwekker is Ichthyophthirius multifiliis. Deze ciliaten hebben de vorm van een kogel of een peer. Duidelijke is een U-vormige cirkel in de parasiet te herkennen. Dit is de grote celkern.

Witte puntjes op de huid 

Witte puntjes op de huid

Hiernaast heeft Ichthyophthirius multifiliis nog een kleine ronde celkern. Deze is niet altijd duidelijk te zien. De parasiet vermeerdert zich in 3 stappen. Hij groeit op de huid van de vis, de huid van de vis is zijn voedsel.

Na de groeifase verlaten de volwassen Ichthyophthirius multifiliis de huid en zinken tot de bodem waar zij zich vermeerderen tot 1000 sporen per parasiet. De derde fase is de infectiefase waar de sporen op zoek gaan naar nieuwe vissen. Vinden de sporen binnen 70 uur geen nieuwe vis dan sterven ze af.

Bestrijding van Witte Stip

witte stip

Ichtocell tegen witte stip

Ichthyophthirius multifiliis is eenvoudig met een preparaat te behandelen, wat Malachietgroen bevat. Omdat gaatjes ontstaan, als de Ciliaten de huid verlaten, is het mogelijk dat er zich bijkomende bacteriële infecties en schimmelinfecties voordoen.

HS aqua Ichtocell of zorgen ervoor, dat zowel de witte stip als ook bijkomende infecties afdoende bestreden worden.

Cyste laat sporen los

Cyste laat sporen los

Bij minder gevoelige vissen kan Kinshi FMC gebruikt worden. Door het formaline gehalte kunnen de onder de slijm zittende parasieten sneller worden bestreden.

Let op een te hoge concentratie formaline is gevaarlijk voor vissen. Gebruik bij gevoelige vissoorten beter een halve dosering.

Cryptocarion irritans of grove witte stip bij zeewatervissen

Deze vaak voorkomende ziekte wordt veroorzaakt door de parasiet Cryptocarion irritans. Duidelijk zijn de witte puntjes op huid, kieuwen en vinnen te herkennen. De huid van de vis is sterk verslijmd. De vissen schuren langs de decoratie, klemmen hun vinnen, staan later apathisch in een hoek van het aquarium en nemen geen voedsel meer op.

Typische secundaire verschijnselen zijn rode of witte plekken en weefselafbraak aan de vinnen door bacteriële infecties. Omdat deze ziekte zeer besmettelijk is, is een snelle diagnose en behandeling noodzakelijk. Als typische zwakteparasiet treedt zeewaterstip meestal na een drastische verandering van de watertemperatuur of -samenstelling op. Dit kan zijn na transport, waterverversing etc.

Trophont van Cryptocarion

Trophont van Cryptocarion

De parasiet van grove Witte Stip

De wetenschappelijke naam van de ziekteverwekker is Cryptocarion irritans. Deze ciliaten hebben de vorm van een kogel. Ook deze parasiet vermeerdert zich in 3 stappen. Hij groeit op de huid van de vis, de huid van de vis is zijn voedsel.

Na de groeifase verlaten de volwassen ciliaten de huid en zinken tot de bodem waar zij zich vermeerderen tot 200 sporen per parasiet. De derde fase is de infectiefase waar de sporen op zoek gaan naar nieuwe vissen. Vinden de sporen binnen 24 uur geen nieuwe vis dan sterven ze af.

Cryptocarion is eenvoudig met een preparaat te behandelen, wat Malachietgroen bevat. Omdat gaatjes ontstaan, als de ciliaten de huid verlaten, is het mogelijk dat er zich bijkomende bacteriële infecties en schimmelinfecties voordoen. HS aqua Cryptocell zorgt ervoor, dat zowel de witte stip als ook bijkomende infecties afdoende worden bestreden.

Trophont van Cryptocarion 

Trophont van Cryptocarion

HS aqua Cryptocell kan zonder bezwaar in bakken met de meeste lagere dieren benut worden. Alleen garnalen en heel gevoelige zachte koralen (Xenia, Anthelia, Cespitularia etc.) kunnen soms bij een slechte waterkwaliteit problemen opleveren.

HS aqua Odicell, een middel tegen algen in zeewater, kan ook gebruikt worden, maar alleen in aquaria zonder lagere dieren.

Trichodina of Huidtroebeling

Trichodina is een typische ciliaat, welke optreedt als de vissen verzwakt zijn door bijvoorbeeld slechte waterkwaliteit. De vissen zijn lusteloos en schuren langs de decoratie. Vaak hangen de vissen ook aan het wateroppervlak en happen naar lucht. De vinnen zijn meestal samengeknepen. Bovendien is er een toegenomen grijze of blauwachtige slijmlaag te zien en de kleur van de vis is meestal donkerder dan normaal. In een later stadium kunnen bloedige plekken ontstaan.

Trichodina met haakjes en ciliën 

Trichodina met haakjes en ciliën

De parasiet die Trichodina veroorzaakt

De parasiet vermeerdert zich door mitotische deling op de huid van de vissen. Deze vorm van vermeerdering kan leiden tot een enorm snelle vergroting van de populatie. De parasiet kan kieuwen en huid van de vis infecteren.

Trichodinas zijn in staat de vis te verlaten en vrij zwemmend ongeveer 24 uur in het water naar andere vissen te zoeken. Vinden ze binnen 24 uur geen andere gastheer gaan ze dood. Er zijn 3 verschillende parasietensoorten, die we onder het begrip huidtroebeling, dan wel Trichodina, samenvatten. Dit zijn Trichodonella, Trichodina en Tripartiella.

Bestrijding van Trichodina

Bloedige, verslijmde plekken

Bloedige, verslijmde plekken

Trichodina is eenvoudig met een preparaat tegen eencellige te behandelen. Omdat als de Ciliaten de huid verlaten gaatjes ontstaan, is het mogelijk, dat bijkomende bacteriële infecties en schimmelinfecties ontstaan.

Ectocell

Ectocell

HS aqua Ectocell zorgt ervoor dat Trichodina en andere voorhanden eencellige afdoende bestreden worden. Als alternatief helpen ook HS aqua Ichtocell.

Chilodonella of kieuwtroebeling

Menginfectie van Trichodina en Chilodonella

Menginfectie van Trichodina en Chilodonella

De volgende tot de groep van de Ciliaten behorende parasiet is Chilodonella. Chilodonella is een typische koudwaterparasiet, die bij tropische vissen niet vaak voorkomt. Deze parasiet is in het begin van de ziekte alleen op de kieuwen te vinden.

Pas in een later stadium is ook de huid besmet, wat kenbaar is aan de toegenomen slijmlaag. Meestal vinden wij een grijze huidtroebeling alleen in het gebied rond de nek van de vis tot de rugvin.

Doordat de kieuwen sterk aangetast zijn, happen de vissen sterk naar lucht en hangen aan het wateroppervlak. Ook kunnen wij het schuren langs de decoratie zien. Soms kunnen in een enkel geval zelfs stukken van de huid loslaten. Deze ziekte vinden we meestal in het voorjaar of in de herfst.

De parasiet die Chilodonella of kieuwtroebeling veroorzaakt

Chilodonella

Chilodonella

De parasiet heeft een ovale vorm met een insnijding aan het achtereinde van het lichaam. Zoals boven vermeld komt hij op de kieuwen voor. Bij een temperatuur boven 20 º C komt deze parasiet niet vaak voor.

Bestrijding van Chilodonella of kieuwtroebeling

Chilodonella kan evenals Witte stip met HS aqua Ichtocell bestreden worden. Ook HS aqua Ectocell is een geschikt middel ter bestrijding van deze lastige parasiet.

Brooklynella hostilis of huidtroebeling bij zeewatervissen

verslijmde kieuwen 

verslijmde kieuwen

Brooklynella hostilis is de tegenhanger van Chilodonella species in zeewater. Naast typische secundaire verschijnselen zoals bacteriële infecties, veroorzaakt deze parasiet beschadigingen aan de kieuwen. In het begin van de ziekte is Brooklynella alleen op de kieuwen te vinden. Doordat de kieuwen sterk aangetast zijn, happen de vissen sterk naar lucht en hangen aan het wateroppervlak.

In ernstige gevallen kan men bloedingen op de kieuwen ontdekken. Pas in een later stadium is ook de huid besmet, wat kenbaar is aan de toegenomen slijmlaag, die in een enkel geval in stukken van de huid kan loslaten. Ook kunnen wij het schuren langs de decoratie zien.

Bleke plekken op de huid doorBrooklynella

Bleke plekken op de huid door Brooklynella

De parasiet die Brooklynella hostilis of huidtroebeling veroorzaakt

De parasiet komt bijna in ieder aquarium voor. Als de afweerkracht van de vis verzwakt wordt door transport, slechte waterkwaliteit, slechte voeding etc. kan hij zich massaal vermeerderen en pas dan de vis ernstig schade toevoegen.

Bestrijding van Brooklynella hostilis of huidtroebeling

Brooklynella kan evenals zeestip met HS aqua Cryptocell bestreden worden. Voor aquaria zonder lagere dieren kan HS aqua Odicell tegen algen worden toegepast.

Brooklynella

Brooklynella

Epistylis species (Valse schimmelinfectie)

Epistylis species (Valse schimmelinfectie), Apiosoma spec. of vroeger Glossatella spec. genaamd komt niet vaak voor en lijkt sterk op een schimmelinfectie. Anders als bij de echte schimmelinfecties ontstaan hierbij geen lange schimmeldraden maar kortere wattenachtige structuren. Wij vinden de parasieten op een stuk aangetaste huid of vin waar ze snel het aangetaste weefsel kunnen overwoekeren.

Epistylis met ciliën

Epistylis met ciliën

De Parasiet die Epistylis species (Valse schimmelinfectie) veroorzaakt

Ook hier vinden we meerdere parasietensoorten, die dezelfde ziekte veroorzaken. Alle parasieten vormen groepjes en staan op steeltjes. Aan de bovenzijde van de steeltjes volgt het lichaam van de parasiet met de ciliën.

Bestrijding van Valse schimmelinfectie

Gesteelde ciliaten

Gesteelde ciliaten

Omdat deze parasieten tot de groep ciliaten behoren, kan een schimmelbestrijdingsmiddel hier niet voldoende werken. Omdat het ziektebeeld met het ziektebeeld van schimmel overeenkomt, ligt hier het grote gevaar, dat een foutieve diagnose tot een onjuiste behandeling tegen schimmels leidt.

Evenals witte stip kan de valse schimmelinfectie met HS aqua Ichtocell verholpen worden.

Tetrahymena infectie of Guppy Killer

Meerdere Tetrahymena

Meerdere Tetrahymena

Deze samen met bacteriële infecties voorkomende ciliaten infectie vinden wij soms bij tropische levendbarende Guppy’s. Geen specifiek kenmerk hebbende, veroorzaken de parasieten een massale vissterfte.

Oorzaak voor de vermeerdering van deze parasiet zijn vaak slechte omstandigheden tijdens het transport van de vissen. In huisaquaria is de parasiet alleen onder heel slechte omstandigheden dwz overbevolkt aquaria of slechte waterkwaliteit te vinden. Vaker komt deze ziekte na transport uit Zuidoost-Azië in de quarantainestations van importeurs voor, waardoor grote delen van de importzending kunnen overlijden.

De parasiet die de Tetrahymena infectie of Guppy Killer veroorzaakt

witte stip

Ichtocell tegen Guppy killer

De parasiet is een relatief grote ciliaat (20-40 µm), die zich van bacteriën en afgestorven weefsel voedt. Hij heeft een ovale vorm en een typische beweging. Draaiend rond de lengteas bewegen ze zich snel en boren zich in de slijmhuid van de vis. De parasiet kan zich enorm snel door zijn mitotische deling vermeerderen en niet alleen Guppy’s maar ook andere vissen besmetten.

Bestrijding van de Guppy Killer

Enkele Tetrahymena

Enkele Tetrahymena

Met HS aqua Ichtocell, kan men de parasiet bestrijden, hoewel om succes te hebben een snelle behandeling nodig is. Als de behandeling te laat wordt gestart, is de kans op genezing klein.

Voorkomen is dus bij deze ziekte beter, dan genezen. Zorg voor een goede waterkwaliteit voor pas geïmporteerde vissen. Observeer pas geïmporteerde vissen gedurende de eerste dagen, zodat een verdere verspreiding als de ziekte optreedt voorkomen wordt.

Uronema marinum

Uronema op een vin

Uronema op een vin

De Uronema-infectie in zeewater is de tegenhanger van de Tetrahymena infectie in zoetwater. Ook hier dient de oorzaak van de ziekte meestal in een slecht verlopen transport vanuit de vanggebieden te worden gezocht.

Bij zeewatervissen veroorzaken het transport en de aanpassingsfase aan nieuw water meer problemen als bij zoetwatervissen, zodat de reeds verzwakte vissen gevoeliger voor een massale vermeerdering van de parasiet zijn.

Het ziektebeeld lijkt in ernstige stadia op een primaire bacteriële infectie, doordat rode bloederige plekken ontstaan, maar deze bacteriële infectie is eigenlijk een secundaire infectie. Typische andere secundaire verschijnselen zijn schuren langs de decoratie, en happen naar lucht aan het wateroppervlak.

De parasiet die Uronema marinum veroorzaakt

De parasiet is een relatief grote ciliaat (20-40 µm), die zich van bacteriën en afgestorven weefsel voedt. Hij is dus regelmatig op dode vissen te vinden. De parasiet heeft een ovale vorm en een typische beweging. Draaiend rond de lengteas bewegen ze zich snel en boren zich in de slijmhuid van de vis. De parasiet kan zich enorm snel door zijn mitotische deling vermeerderen en is in een later stadium ook op de kieuwen te vinden.

Bestrijding van Uronema marinum

De behandeling met HS aqua Cryptocell Marin of HS aqua Odicell Marin tegen algen bestrijdt zowel de parasiet alsmede bijkomende secundaire infecties. HS aqua Cryptocell kan ook bij lagere dieren worden benut, Odicell daarentegen niet.

Flagelaten zoals Costia of Ichthyobodo necatrix of huidtroebeling

Ichthyobodo V=1000

Ichthyobodo V=1000

De naam Costia is verouderd, de nieuwe naam van deze ziekteverwekker is Ichthyobodo necatrix. Ook deze parasiet veroorzaakt huidtroebelingen die echter alleen bij een bepaalde lichtinval te zien zijn. Bij een massale infectie vinden wij op de huid enkele grijze vlekken, die later rode plekken kunnen worden.

De vissterfte kan bij deze infectie zeer hoog zijn, omdat ook vaak secundaire bacteriële infecties voorkomen. In ernstige gevallen vinden wij Ichthyobodo ook op de kieuwen van de vissen. Zoals bij andere infecties door eencellige zwemmen de vissen tuimelend door het water, schuren aan de decoratie en vermageren.

De parasiet die Costia of Ichthyobodo necatrix of huidtroebeling veroorzaakt

Tekening van een Ichthyobodo

Tekening van een Ichthyobodo

Ichthyobodo behoort tot de groep van de flagelaten en komt zowel in zoet- en zeewater voor. Anders dan de ciliaten hebben de flagelaten enkele haartjes. Ichthyobodo heeft 2 lange en 4 korte haartjes waarmee hij zich voortbeweegt. De parasiet vermeerdert zich door celdeling. Door zijn snelle vermeerdering is deze parasiet specifiek zeer gevaarlijk voor jonge vissen. Deze ziekte is zeer besmettelijk. De parasieten gaan binnen 1-2 uur zonder gastheer dood.

HS aqua Ectocell is geschikt ter bestrijding van deze lastige parasiet.

Oodinium pillularis of Peperstip

Oodinium bij een lage vergroting

Oodinium bij een lage vergroting

Uiterlijk is de ziekte aan een grijsbruine of blauwe slijmlaag op de huid van de vissen te herkennen. Bij een nauwkeurigere observering zijn heel kleine puntjes op de huid te herkennen.

Soms komen de parasieten ook diep in de huid terecht, waar ze bloedige plekken door ontstekingen achterlaten. De vissen ademen vaak sneller omdat meestal de kieuwen besmet zijn.

De parasiet die Peperstip veroorzaakt

Oodinium op de huid

Oodinium op de huid

Deze parasiet behoort ook tot de groep dinoflagellaten. Oodinium pillularis heeft evenals Ichthyophthirius multifiliis een levenscyclus in 3 stappen. De groeifase vindt op de huid van de vissen plaats, terwijl de vermeerdering zoals bij witte stip in het water of op de bodem plaatsvindt.

De gevaarlijkste fase is de derde als de sporen opzoek gaan naar een nieuwe gastheer. Deze ziekte komt niet vaak voor in vijvers, omdat de ziekteverwekker bij lage temperaturen beneden 15 ºC evenals bij hoge temperaturen boven 30 ºC niet kan overleven.

Bestrijding van Peperstip

ernstige Oodinium infectie

Ernstige Oodinium infectie

Een werkzame bestrijding kan met HS aqua Ectocell. Bestreden worden steeds de in het water voorkomende sporen, zodat de behandeling gedurende de hele levencyclus (8-10 dagen) dient te worden aangehouden.

Amylodinium ocellatum of Koraalvisziekte

Amyloodinium op de kieuwen

Amyloodinium op de kieuwen

De koraalvisziekte wordt evenals peperstip in zoetwater door een dinoflagellaat veroorzaakt. Heel kleine witte puntjes zijn bij deze ziekte op de vinnen en de huid te zien. Omdat de parasiet ook op de kieuwen voorkomt tonen de vissen meestal ademhalingsproblemen.

Verder schuren de vissen langs de decoratie. In ernstige gevallen ontstaan secundaire bacteriële infecties, doordat de parasiet met zijn aanhechtingsorganen wonden in de slijmhuid achterlaat.

De parasiet Koraalvisziekte veroorzaakt

Ook bij Amyloodinium ocellatum vinden wij een driestappen levencyclus, t.w. groeifase op de vis, vermeerderingsfase in het water, en zoekfase. Tijdens de groeifase zit de parasiet met een soort wortels (Rhizoiden) in de slijmhuid vast geankerd. Nadat hij in enkele dagen voldoende gegroeid is, laat hij los en vermeerdert zich in het aquarium. De talrijke sporen ontwikkelen een flagel en gaan op zoek naar nieuwe gastheren. Vinden de flagelaten binnen 24 uur geen nieuwe gastheer, sterven ze af.

Bestrijding van de Koraalvisziekte

Belangrijk voor de bestrijding van Amyloodinium ocellatum is de kennis van de vermeerderingscyclus, omdat alleen de vrij zwemmende sporen kunnen worden bestreden. Dit kan met koperhoudende preparaten gebeuren. Belangrijk bij deze vorm van behandeling is, dat de koperconcentratie gedurende de hele behandelingstijd van ca. 8 dagen niet onder 0.2 mg/l mag zakken en niet boven 0.25 mg/l mag aanstijgen.

Een voortdurende controle van het kopergehalte is daarom noodzakelijk.

Helaas kan deze behandeling niet in een aquarium met lagere dieren worden doorgevoerd, omdat koper al in lage concentraties dodelijk voor lagere dieren is. De bestrijding van de Koraalvisziekte in een gecombineerde bak kan met HS aqua Cryptocell gedurende 10 dagen doorgevoerd worden.

Een aquarium met lagere dieren kan ontsmet worden indien men de vissen gedurende enkele dagen in een quarantaine aquarium plaatst, eventueel hier behandelt en dan terug in de lagere dieren bak plaatst. De behandeling in het quarantaine aquarium kan met HS aqua Odicell tegen algen worden doorgevoerd.

Octomitus (Hexamita), Spironucleus of gatenziekte

Deze groep ziekteverwekkers zijn flagelaten, die in het binnenste van een vis de boosdoener zijn. Ze besmetten de darmen van de vissen, waardoor de ontlasting wit en slijmerig uitziet. De vissen krijgen een donkere kleur en vermageren omdat ze het voedsel weigeren. Later ontstaan gaatjes in de huid van de vissen vooral in het kopbereik. Binnen deze gaatjes is vaak wit slijm of afgebroken huidweefsel aanwezig.

Sommige vissoorten, bijvoorbeeld maanvissen, kunnen heel lang met deze parasieten leven zonder dat de ziekte uitbreekt. Andere vissoorten, zoals Discussen, zijn heel gevoelig voor deze ziekte zoals Discussen. Dit is ook de reden waarom het niet verstandig is om maanvissen en discussen in een aquarium te houden.

Tekening van Octomitus

Tekening van Octomitus

De parasieten die gatenziekte veroorzaken

De flagelaten Spironucleus en Octomitus (vroeger Hexamita) zijn kleine snel bewegende micro-organismen, die 6 flagellen aan de voorzijde en 2 flagellen aan de achterkant hebben. De parasiet wordt pas gevaarlijk voor de vis, als hij zich massaal kan vermeerderen.

Dit is het geval, als de vis door slechte waterkwaliteit of andere omstandigheden verzwakt is. Bij koudwatervissen komt alleen Octomitus voor, bij tropische vissen vinden wij vaak Spironucleus. De parasiet kan door besmet levend voeder verspreid worden.

Bestrijding van de Gatenziekte bij vissen

SPIROCELL TEGEN INWENDIGE INFECTIES

Spirocell tegen flagelaten

HS aqua Spirocell is een middel tegen inwendig voorkomende flagelaten. Omdat de parasiet door levend voer uit vijvers met vissen in het aquarium ingebracht worden kan, kan de ziekte voorkomen worden door dit soort voedsel niet te voederen.

Protopalina of Aziatische discusziekte

Deze ziekte wordt veroorzaakt door een heel grote flagelaat, welke evenals Octomitus of Spironucleus in de darm parasiteert. In afwijking van deze ziekten ontstaan geen gaten in de kopregio bij Protopalina. Wel ontstaan secundaire bacteriële infecties op de huid en de slijmhuid van de vis wordt dikker.

Bleke en bloederige plekken ontstaan op de huid. Dit kan zo sterk worden, dat hele stukken van de huid loslaten. Omdat deze parasiet voornamelijk in de darm parasiteert zijn de uitwerpsel door de ook hier vermeerderde slijmopbouw en de bijkomende secundaire infecties wit en slijmerig. Bijzonder gevaarlijk wordt de parasiet voor jonge discussen.

De parasiet die Aziatische discusziekte veroorzaakt

Tekening van Protopalina

Tekening van Protopalina

De parasiet is een langwerpige flagelaat, welke door zijn bijzondere grootte opvalt. Hij is bijna zo groot als een pantoffeldiertje (tot ca. 130 µm) en heeft slechts een flagel.

Bestrijding van de Aziatische discusziekte

HS aqua Spirocell is een middel tegen inwendig voorkomende flagelaten. Vers uit Azië geïmporteerde vissen kunnen het best eerst in quarantaineaquaria geobserveerd en indien nodig behandeld worden.

Cryptobia species of Black Stripe disease

Cryptobia op de ogen van een vis

Cryptobia op de ogen van een vis

Deze ziekte komt soms bij vissen, die in grotere meren gekweekt worden of bij wildvangvormen voor. Hier zijn speciaal de Malawicichliden te noemen. De parasiet besmet de kieuwen en de ziekte kan qua ziektebeeld in het beginstadium snel met Costia verwisseld worden.

De vissen happen naar lucht en worden lusteloos. karakteristiek voor Cryptobia is het ontstaan van donkere plekken of over het hele lichaam verspreide strepen. Ook andere organen kunnen besmet worden.

De parasiet die Black Stripe disease veroorzaakt

Cryptobia is een flagelaat met twee flagellen en een onregelmatige structuur. Hij wisselt van gastheren. Naast de vissen zijn wormen de andere gastheer, vooral bloedzuigers kunnen vissen besmetten.

De bestrijding van Black Stripe disease gebeurt met HS aqua Spirocell tegen inwendig voorkomende flagelaten.

Trypanosoma species of slaapziekte van vissen

Deze groep parasieten kunnen in het bloed van zowel vissen alsook andere dieren en mensen voorkomen. Hier veroorzaken ze de slaapziekte. De vissen lijken te slapen. Men kan ze met de hand zo uit het water halen, zonder dat ze bewegen. Het bloed en de rode bloedlichaampjes zijn drastisch verminderd zodat de kieuwen bleek uitzien.

De parasiet slaapziekte van vissen veroorzaakt

De parasiet is evenals Cryptobia een hemoflagellaat. Anders dan Cryptobia heeft Trypanosoma alleen een flagel. De parasiet wordt door bloedzuigers over gebracht. De parasiet komt niet vaak voor en is ook niet te genezen.

Sporozoas zoals Plistophora hyphessobryconis of Neonziekte

Sporozoas zijn eencellige parasieten, die niet bewegen. Derhalve bezitten ze ook geen ciliën of flagellen. Een groot aantal sporozoa infecties is bij vissen bekend, maar er zijn weinig bestrijdingsmogelijkheden. De sporozoas besmetten meestal de inwendige organen en worden door het voedsel of door slib in het lichaam opgenomen.

De levenscyclus van de verschillende sporozoas kan bij sommige species zonder wisselen van gastheren plaatsvinden, daar tegenover wisselen andere Sporozoas wel van gastheer. Dit kunnen wormen, kreeften of slakken etc. zijn.

In de meeste gevallen is het gedrag van de vissen onveranderd en de ziekte komt nooit tot uiting. Pas als de afweerkracht van de vissen sterk verminderd is, kunnen de meeste sporozoa infecties te voorschijn komen. In het lichaam vormen de Sporozoas capsules waarin ze zich vermeerderen.

Deze capsules worden Pansporoblasten genoemd. Als de capsule door de vermeerdering stuk gaat, komen de sporen vrij en besmetten andere vissen of andere organen.

Plistophora hyphessobryconis of Neonziekte

Pansporoblasten

Pansporoblasten of Neonziekte

De besmette vissen verliezen hun kleur en zwemmen onregelmatig. Typische schoolvissen zwemmen alleen of staan apathisch in een hoek van het aquarium. In ernstige stadia worden de spieren en andere inwendige organen besmet, zodat secundaire infecties deze weefsels schade toebrengen. Kromme vissen, opgezwollen buiken, gaten en bloedige plekken kunnen hiervan het gevolg zijn.

Deze ziekte is niet alleen bij neontetra’s, maar ook bij andere zalmen, cichliden of karperachtigen te vinden. Vaak wordt deze ziekte met de onechte neonziekte verwisseld. Deze ziekte is een bacteriële infectie bij Neontetra’s met dezelfde kleurverandering.

De parasiet die Neonziekte veroorzaakt

Over de verschillende parasieten is tot nu toe nog weinig bekend. De parasiet wordt door het slib en voedsel door de vis opgenomen. De vis produceert door zijn afweermechanisme een soort capsule, waarin zich de sporozoa vermeerderen. Als de capsule stuk gaat komen de sporen vrij en deze kunnen andere vissen besmetten of de vis ernstiger beschadigen.

Neontetra met Neonziekte 

Neontetra met Neonziekte

Bestrijding van Neonziekte in het aquarium

Een werkzame bestrijding is tot nu toe nog niet bekend. Op dit moment worden proeven met nieuwe professionele medicijnen tegen sporozoa infecties gedaan. Door middel van profylaxe is deze ziekte waarschijnlijk te voorkomen. Let op de waterkwaliteit en voeder nooit levend voer uit vijvers, waarin vissen zitten. Verwijder steeds besmette vissen.

Andere sporozoa-infecties

Enteritis-coccidosis (Eimeria cyprini)

Deze ziekteverwekker veroorzaakt gaten in de huid en komt vooral bij karpers voor.

Hamburger Gill Disease (Henneguya species)

Hier zijn de kieuwen besmet. Dit leidt tot ademhalingsproblemen.

Whirling Disease (Myxobolus species)

Deze ziekteverwekker vinden we bij zalmen. De vissen zwemmen, als ze met de ziekte besmet zijn, draaiend om de lengte as. Bovendien kan de kop van de vis gedeformeerd zijn.

Glugea heraldi

Dit is een sporozoa infectie, die soms bij zeepaardjes voorkomt. Hier worden witte bolletjes in de huid van de vis gevormd.

Meest gestelde vragen over aquarium ziekten veroorzaakt door eencellige diertjes

Wat veroorzaakt visziekten?

Visziekten wordt veroorzaakt door ziekteverwekkers. Een groot aantal ziekten in het aquarium wordt veroorzaakt door eencellige parasieten. Deze ziekten zijn meestal gemakkelijk te herkennen aan veranderingen in de huid.

Hoe herken je Flagelaten?

Flagelaten zijn herkenbaar aan wat langere haren (flagellen) waarmee ze kunnen bewegen. In de groep van de flatates vinden we ook eencellige, die bij de planten horen, omdat ze chloroplasten hebben.

Wat is Witte stippenziekte?

Deze veelvoorkomende ziekte wordt veroorzaakt door de parasiet Ichthyophthirius multifiliis. De witte stippen op de huid en vinnen zijn duidelijk herkenbaar. De huid van de vis is erg slijmerig.

Welke parasiet veroorzaakt Witte stip?

De wetenschappelijke naam van de ziekteverwekker is Ichthyophthirius multifiliis. Deze ciliaten hebben de vorm van een kogel of een peer. duidelijke U-vormige cirkel is te herkennen in de parasiet.

Hoe bestrijd je Witte stippenziekte?

Ichthyophthirius multifiliis is gemakkelijk te behandelen met een preparaat dat malachietgroen bevat. HS Aqua Ichtocell zorgt ervoor dat zowel de witte stippen als bijkomende infecties adequaat worden bestreden.

Wat zijn sporen van grove Witte stip?

Deze veel voorkomende ziekte lijkt op Witte stip en wordt veroorzaakt door de parasiet Cryptocarion irritans. De witte stippen op de huid, kieuwen en vinnen zijn duidelijk herkenbaar.

Is grove Witte stip besmettelijk?

Grove witte stip is zeer besmettelijk. De typische secundaire tekenen zijn rode of witte stippen en weefselafbraak op de vinnen als gevolg van bacteriële infecties.

Hoe behandel je grove Witte vlek?

HS aqua Cryptocell zorgt ervoor dat zowel de witte vlek als bijkomende infecties adequaat worden bestreden. Cryptocarion is gemakkelijk te behandelen met een preparaat met malachietgroen.