Aquarium vissen, Visziekten

Zo behandel je visziekten die zijn veroorzaakt door bacteriën

Bacteriën treden vaak als bijkomende infectie bij bovengenoemde visziekten op. Maar soms kunnen bacteriële infecties ook zonder andere parasieten ontstaan, omdat bijvoorbeeld de waterkwaliteit onvoldoende is of de slijmhuid na het vangen met een net wonden heeft. Dit artikel geeft diagnose bij bacteriële infecties en geeft aan welk medicijn of handeling noodzakelijk voor het bestrijden van bacteriële infecties in het aquarium.

Bacteriële infecties in het aquarium behandelen

trichosal tegen rode vlekken bij vissen

Trichosal tegen bacteriële infecties

Problematisch is dat vele bacteriën reeds door een ongecontroleerd gebruik van antibiotica resistent tegen verschillende antibiotica geworden zijn. Ter voorkoming van resistenties dient iedere antibioticabehandeling volledig af te maken, zelfs als de ziekteverschijnselen voor het einde van de kuur al verdwenen zouden zijn.

Voor een behandeling van een bacteriële infectie dient bijzonder goed gecontroleerd te worden of er niet andere parasieten de eigenlijke oorzaak zijn. Deze dienen dan van tevoren te worden bestreden, omdat deze parasieten opnieuw bacteriëngroei kunnen veroorzaken.

Een samenvatting: De meest voorkomende visziekten zijn te behandelen met Ectocell. Witte Stip met Ichtocell, schimmels met Fungicell, wormen met Camacell en bacteriën met Spirocell.

Vaak zijn dus niet de bacteriën resistent tegen antibiotica, maar een tweede ziekte veroorzaakt opnieuw een bacteriële infectie. Een exacte diagnose van de ziekteverwekkende bacteriën is zelfs met een goede microscoop niet mogelijk. De exacte bepaling van de enkele soorten gaat via een kleuringmethode (gramkleuring). Maar deze procedure is zo omslachtig, dat ze alleen in uitzonderingen kan worden toegepast.

Overzicht van ziekmakende bacteriën in het aquarium

Bijna alle bacteriën, die ziekten bij vissen kunnen veroorzaken zijn normaal in het water voorkomende bacteriën. Ze kunnen pas dan ziekten vormen, als de vis verzwakt wordt. Er zijn verschillende soorten die alleen in koudwater en soorten die alleen in warmwater voorkomen. Ook zijn er soorten die alleen in zeewater te vinden zijn. Andere soorten vinden we alleen op specifieke vissoorten.

Let op! Sommige bacteriën zijn potentiële ziekteverwekkers bij mensen. Hiernaar is tot nu toe nog weinig onderzoek naar gedaan. Gebruik daarom altijd handschoenen bij het visonderzoek. Kom nooit in contact met de zieke vissen indien U wonden heeft. Deze wonden kunnen de ingang voor de bacteriën in uw lichaam zijn. Desinfecteer na het onderzoek uw handen met een desinfecterende zeep.

Gram-positieve bacteriën in het aquarium

Mycobacteriën of vistuberculose

Het ziektebeeld van deze ziekte is sterk variërend. Zowel ingevallen alsook opgezwollen buiken kunnen we bij de vissen observeren. Ze verliezen hun kleur en eetlust. Buiten op de vis kunnen in enkele gevallen huidzweren ontstaan en de rug kan krom groeien. Vistuberculose is een inwendige bacteriële infectie die aan knobbeltjes of puntjes (tuberkel) in inwendige organen te herkennen is.

Ander bacteriële infecties, zoals buikwaterzucht kunnen door Vistuberculose ontstaan. Een indicatie voor vistuberculose is, dat regelmatig gedurende een langere periode een vis doodgaat. Deze ziekte komt vaker bij gekweekte vissen voor, dan bij wildvangvissen.

De parasiet die vistuberculose veroorzaakt

Mycobacteriën zijn de oorzaak van Vistuberculose. Dit zijn gram-positieve zuurvaste bacteriën in de vorm van staafjes, die niet bewegen. De ziekte kan een heel snel of een zeer langzaam verloop hebben afhankelijk van de soort Mycobacteriën. De vissen kunnen via opname door de kieuwen of door wonden besmet worden. In ieder geval is deze ziekte erg besmettelijk.

De inwendige organen worden op Tuberkels onderzocht bij een vergroting van 100 -200 maal. Bij een vergroting van ca. 600 maal kunnen we de bacteriën als staafjes herkennen. Maar onderscheiden van andere bacteriën kunnen we ze niet.

Bestrijding van Vistuberculose

Een bestrijding is tot nu toe niet mogelijk, omdat de bacteriën in de tuberkel zitten en deze door de medicijnen moeilijk te doordringen zijn. Indien een geval van Vistuberculose optreedt, dient het complete vis- en plantenbestand gedood te worden en het aquarium en het gereedschap gedesinfecteerd te worden. Door langdurig gebruik van antibiotica kan men deze ziekte eventueel bestrijden.

Andere gram-positieve bacteriën

Er zijn verschillende andere gram-positieve bacteriën beschreven, die ziekten bij vissen kunnen veroorzaken. Deze pathogene (ziekteverwekkende) bacteriën zijn:

Nocardia species: dit is een weinig voorkomende bacteriënsoort, die evenals Mycobacteriën tuberkels vormt. Maar deze bacteriën zijn minder besmettelijk en de ziekte heeft een langdurig (chronisch) verloop met weinig slachtoffers.

Renibacterium salmoninarum: deze bacteriënsoort komt alleen bij zalmen voor. Het is een langzaam verlopende ziekte, die vooral de nier besmet. (bacteriële nierinfectie bij zalmen)

Clostridium botulinum: dit organisme wordt met de uitbraak van verschillende bacteriële infecties in verbinding gebracht. Het is dezelfde bacterie, die het botulisme veroorzaakt. Deze ziekte wordt bevorderd door grote hoeveelheden aarde in de vijver. Een mogelijkheid deze ziekte te genezen is de vissen gedurende een week niet te voeren, zodat de maag en darm volledig leeg zijn.

Streptococcen en Staphylococcen: deze bacteriën komen in ieder milieu, dat slecht verzorgd is, voor. Vooral veroorzaken deze bacteriën infecties op de ogen van de vis. De bacteriën zijn typisch voor water, dat sterk met fecaliën vervuild is.

Gram-negatieve bacteriën in het aquarium

Columnaris-Infectie (Bekschimmel)

Grijze plekken over het hele lichaam, de vinnen en de kieuwen tonen meestal een bacteriële infectie die door Columnaris bacteriën wordt veroorzaakt. Deze vlekken worden later tot bloedige plekken of platte huidzweren. Ook kunnen de vinnen en de staart weefselafbraak tonen. Deze ziekte is zeer besmettelijk en heeft vaak de dood van de vissen tot gevolg.

De parasiet die bekschimmel veroorzaakt

Twee verschillende soorten Myxobacteriën (Flexibacter columnaris en Cythophaga psychrophila) veroorzaken deze ziekte. Cythophaga vinden we in koud water en Flexibacter in warm water. Deze bacteriën besmetten aanvankelijk de huid van de vissen en dringen later door tot aan de inwendige organen.

Bestrijding van Bekschimmel in het aquarium

Met Trichosal is deze ziekte meestal te bestrijden. Bij gebruik van antibiotica tonen deze bacteriën vaak resistentie.

Rode huidzweren, vin- en staartrot, uitpuilende ogen

Bloederige plekken omrand met dood weefsel of weefselafbraak aan vinnen en staart treden vaak op als de vissen reeds geïnfecteerd zijn met andere parasieten.

De ogen van de vissen kunnen gaan uitpuilen omdat veel vocht achter het oog ontstaat. Vaak groeien er ook nog schimmels op de wonden. In de vinnen vinden wij rode bloederige aders. Ook de bekende buikwaterzucht wordt door deze bacteriën veroorzaakt. Hier is het lichaam van de vissen door een ophoping van vocht opgezwollen, zodat de schubben van het lichaam afstaan.

De parasiet die Rode huidzweren, vin- en staartrot en uitpuilende ogen veroorzaakt

Verschillende bacteriën zoals Pseudomonas en Aeromonas zijn verantwoordelijk voor deze ziekten. Anders dan bij de Myxobacteriën begint een Pseudomonas of Aeromonas infectie steeds in het lichaam en gaat van daaruit naar buiten, waar we de typische kenmerken kunnen zien.

Bestrijding van rode zweren, vinrot, staartrot en uitpuilende ogen

Met Trichosal is deze ziekte meestal te bestrijden. Vaak gebruikte antibiotica kunnen soms resistentie tonen. De buikwaterzucht kan ook in het beginstadium met een injectie met Peniciline-G Natrium bestreden worden.

Vibrio infectie in zeewater

De meest voorkomende pathogene bacteriën in zeewater zijn de Vibrio-soorten. Qua uiterlijk lijken deze infecties sterk op de Pseudomonas- en Aeromonasinfecties in zoetwater. Ook hier ontstaan bleke plekken en gaten in en op de huid. Zelfs lagere dieren kunnen door deze bacteriën besmet worden. Bij vissen uit zich de ziekte in een lusteloos gedrag, ademhalingsproblemen etc. Vaak komt deze ziekte in combinatie met eencellige parasieten voor. Vibrio’s zijn gram-negatieve bewegende bacteriën die overal in zee- en brakwater voorkomen.

Met Trichosal kunnen deze bacteriën gemakkelijk worden bestreden.

Meest gestelde vragen over het behandelen van visziekten

Hoe ontstaan aquariumbacteriën

Er zijn veel redenen waarom aquariumbacteriën kunnen ontstaan, meestal komt dit door de waterkwaliteit, maar er zijn nog meer redenen waarom bacteriën kunnen ontstaan.

Zijn aquariumbacteriën gevaarlijk

Het gevaar van aquariumbacteriën uit zich vooral in een verslechterde gezondheid van je vissen.

Hoe moet je aquariumbacteriën te behandelen

Er zijn veel manieren om bacteriën te behandelen, maar je moet er eerst achterkomen waarom de bacteriën in eerste instantie ontstaan.

Wat is bekschimmel

Bekschimmel, ook bekend als Columnaris, is een bacteriële infectie. Je kunt het herkennen aan grijze vlekken over het hele lichaam, vinnen en kieuwen van je vis.

Bestrijding van bekschimmel

Het gebruik van antibiotica werkt niet altijd, omdat de bacteriën er resistent tegen zijn. Je moet daarom kijken naar speciale medicatie.

Wat veroorzaakt rode huidzweren bij aquariumvissen

Verschillende bacteriën, zoals Pseudomonas en Aeromonas, geven rode zweren bij je aquariumvissen. Deze infecties beginnen van binnenuit en zijn daarna zichtbaar te zien op de huid.

Hoe kun je rode zweren bij aquariumvissen bestrijden

Als het gaat om het genezen van rode zweren, kun je beter veelgebruikte antibioticat vermijden. Je kunt Trichosal gebruiken om de ziekte te behandelen.

Wat is een Vibrio-infectie in een aquarium

Vibrio-soort is de meest voorkomende pathogene bacterie in zeewater. Ook hierdoor ontstaan bleke plekken en gaatjes in en op de huid van je vissen.

Hoe kun je een Vibrio-infectie bestrijden

De beste manier om Vibrio-infecties te bestrijden is door Trichosal te gebruiken. Hierdoor kunnen je vissen weer gezond worden.