Aquarium vissen, Visziekten

Schimmels in het aquarium behandelen

Schimmels komen vaak voor bij vissen in het aquarium. Gelukkig zijn schimmels vaak goed te behandelen. In dit artikel gaan we dieper in op soorten schimmels en de behandeling van schimmels in aquaria.

Een samenvatting: De meest voorkomende visziekten zijn te behandelen met Ectocell. Witte Stip met Ichtocell, schimmels met Fungicell, wormen met Camacell en bacteriën met Spirocell.

Uitwendige schimmelinfecties behandelen

Saprolegnia en Achlya zijn schimmels die onze vissen kunnen besmetten. Een vis wordt slechts dan besmet, als de vis verzwakt is en de huid van de vis aangetast is. Dit kan gebeuren door verwondingen of door infecties door bacteriën of andere parasieten.

Ook een slechte waterkwaliteit kan de slijmlaag van de vis aantasten, b.v. de pH-waarde is te hoog of te laag.

De schimmelinfecties zijn herkenbaar aan de witte wattenachtige structuren op de huid, de ogen of vinnen van de vis.

Deze wattenachtige proppen klappen in elkaar als de vis boven water komt. Ook de eieren van vissen kunnen door deze schimmels besmet worden.

Bestrijding van uitwendige schimmelinfecties

schimmel bij vissen bestrijden met HS Aqua Fungicell

Fungicell tegen schimmels

Omdat schimmelinfecties secundaire infecties zijn, dient eerst de eigenlijke oorzaak bestreden te worden. In de meeste gevallen bestrijden de medicijnen tegen de eigenlijke oorzaak ook de schimmelinfecties. Maar er zijn ook speciale schimmel-bestrijdingsmiddelen voor die gevallen als er sprake is van verwondingen of slechte waterkwaliteit.

HS Fungicell kan als badbehandeling en als aanstipmiddel of direct in het aquarium gebruikt worden. De aanstipmethode is voordeliger, als de vis gemakkelijk separaat behandeld kan worden en alleen enkele plekken van de huid besmet zijn. HS Fungicell kan als middel tegen het schimmelen van eieren als een langdurend bad of een kort duikbad (als de eieren zich op een substraat bevinden) gebruikt worden.

Inwendige schimmelinfecties bij vissen

De vissen zwemmen tuimelend door het water. De schubben staan iets af van het lichaam zodat ze ruw aanvoelen. Hiernaast ontstaan open wonden en bloedige zweren.

Ichthyosporidium hoferi is een algenschimmel met een gecompliceerde levenscyclus. In de darm ontstaan sporen die het hele lichaam via de bloedvaten kunnen besmetten.

Tot nu toe bestaat er geen werkzame medicijn tegen deze ziekte. In het beginstadium helpen soms antibiotica.