Aquarium bacteriën zijn heel belangrijk. Ze zorgen dat ze waterwaardes in balans blijven en zijn essentieel voor gezonde vissen en aquariumplanten.

Aquarium bacteriën zorgen voor de afbraak van de afvalstoffen in je aquarium. Met afvalstoffen bedoelen we onder andere feces, plantenresten en voedselresten. Bij de afbraak komen ook schadelijke stoffen vrij, zoals ammoniak en nitriet. Deze worden omgezet naar onschadelijke of in elk geval minder schadelijke stoffen.

Bij een pas opgestart aquarium is het water niet meteen in balans. Dat kost nu eenmaal tijd. Om een aquarium een handje te helpen bestellen veel aquarium liefhebbers speciale aquarium bacteriën.

Voeg je dit soort producten toe? Dan is het raadzaam om wekelijks of tweewekelijks de waterwaarden te meten. Zodra je aquarium in balans is doe je dit maandelijks.