Aquarium onderhoud, Aquarium water testen, Aquarium waterwaarden

Zeven Tips voor goed water in het aquarium

Wat bepaalt de waterkwaliteit in het aquarium?

Vissen en planten, die afkomstig zijn uit natuurlijke tropische wateren, vereisen een specifieke waterkwaliteit en watersamenstelling. Ons water in Europa, met name leidingwater, voldoet niet volledig aan hun levensomstandigheden. Om vissen gelukkig en gezond te houden, moeten we ze daarom aanpassen aan deze omstandigheden.

De basisvereisten van aquariumwater

 • Kies uw vissen uit, voor zover mogelijk, passend bij de waterwaarden in het aquarium. Met name de waterhardheid kan heel verschillend zijn, afhankelijk van woonplaats.
 • Potentieel giftige stoffen zoals zware metalen (bijv. koper, zink) en chloor moet worden behandeld met een waterconditioner.
 • De waterhardheid (carbonaathardheid) dient minimaal 3 tot 5 ° d KH te zijn
EHEIM automatic gravel cleanerEHEIM reeflexUVEHEIM surface skimmer EHEIM automatic fish feeder EHEIM automatic gravel cleaner

Hulpmiddelen om je aquarium schoon te houden.

Tips voor goed aquariumwater

 • Koop het juiste type filter. Beknibbel niet op kwaliteit. Het filter is het kloppende hart van het aquarium.
 • Bevolk de vissen volgens de grootte van het aquarium. Vuistregel: 2 liter water per 1 cm van een volwassen vis.
 • Voer de vis niet te veel. 1 tot 2 keer per dag zoveel toevoegen als gegeten kan worden in 2 tot 3 minuten. Zorg ervoor dat de vissen één dag per week niet eten. Dat is goed voor ze.
 • Gebruik voldoende snelgroeiende planten.
 • Verwijder afgestorven algen, plantenresten en ander organisch afval regelmatig. Maak zo nu en dan opnieuw het grind schoon met een grind of bodem reiniger.
 • Ververs elke 3-4 weken het water; verwissel ca. 1/3 van het aquariumwater voor kraanwater met een vergelijkbare temperatuur.
 • Reinig het filter zodra filtering duidelijk afneemt. MAAR NOOIT (!) tegelijkertijd met een gedeeltelijke water verversing, liever afwisselend (1 tot 2 weken), zodat het nieuw geïntroduceerde water tijd heeft om te acclimatiseren.
 • Schaf goede kwaliteit teststrips aan, zodat u regelmatig de waterwaarden kunt checken.

Belangrijke informatie over aquarium water

Water in het aquarium moet aan een aantal belangrijk basisvereisten voldoen. Anders houden de vissen, maar ook planten, het niet lang uit. De belangrijkste zetten we op een rijtje:

1. Prepareer leidingwater

Chloor en zware metalen in ons water zijn in hogere concentraties gevaarlijk voor vissen. Een goede waterconditioner zal deze concentraties grotendeels binden en neutraliseren.

2. Zorg voor een goede PH-waarde

De pH-waarde geeft aan of het water zuur is (onder 7) of alkalisch (meer dan 7). Vissen komen zelf oorspronkelijk ook uit zure of alkalische wateren, daarom is het belangrijk daar rekening mee te houden. Kraanwater is normaal gesproken licht alkalisch. Vaak wordt gezegd: houd de PH waarde afhankelijk van uw vissen rondom de neutrale pH-waarde 7. Dit is echter ten dele correct. Zoals eerder gezegd, hangt dit vooral af van de type vissen en hun oorsprong. Gebruik een PH test om de actuele waarde te vinden.

3. Houd je Totale hardheid in de gaten

De totale hardheid wordt bepaald door opgeloste calcium- en magnesiumionen. Veel vissen hebben zacht water nodig. Als uw kraanwater  erg hard is (meer dan 15 ° d TH), moet je daarom alleen geschikte vissen kiezen (bijv. Oost-Afrikaanse cichliden) of het water verzachten.

4. Laat je Carbonaathardheid niet dalen

De carbonaathardheid wordt bepaald door opgeloste carbonaten. Belangrijk is dat de waarde niet daalt onder 3-5 ° d CH. Regelmatige waterverversingen help de carbonaathardheid te behouden. Test je Carbonaathardheid daarom goed.

5. Kooldioxide toevoegen is goed voor de planten

Zoals alle planten hebben ook waterplanten CO2 nodig. Ze halen het uit het water, nadat de zuurstofademende vissen het hebben uitgeademd. De optimale waarde is 10 tot 20 mg per liter. Boven de 40 mg is het gevaarlijk voor vissen! Test je CO2 met de juiste watertest.

6. Zorg voor voldoende Zuurstof in het water

Net als mensen hebben vissen zuurstof nodig om te overleven. Dat kan door middel van oppervlaktebeweging of metabolisme. Koud water bevat meer zuurstof dan warm water. Zorg voor voldoende zuurstof in het aquarium.

7. Houd je Stikstof waterwaarde in de gaten

Stikstof wordt aan het water toegevoegd door voornamelijk visafval en voedselresten. Als gevolg daarvan hopen stikstofverbindingen (ammonium, nitriet en nitraat) zich op in het water. Deze zijn in hoge mate concentraties giftig. De accumulatie kan voorkomen worden door het voorkomen van overvoeding, het gebruik van een goed filtersysteem en regelmatige waterverversingen.

Bron: eheim.de