Aquarium vissen, Visziekten

Voorzorgsmaatregelen om visziekten te voorkomen

beginnersplanten

Het is beter ziekten te voorkomen dan te genezen. Daarom zijn goede voorzorgsmaatregelen heel belangrijk. Omdat vissen een eigen afweermechanisme tegen ziekten bezitten, moeten we proberen dit zo goed mogelijk te ondersteunen.

Een samenvatting: De meest voorkomende visziekten zijn te behandelen met Ectocell. Witte Stip met Ichtocell, schimmels met Fungicell, wormen met Camacell en bacteriën met Spirocell.

Daarvoor zullen we op volgende zaken dienen te letten:

Waterkwaliteit in het aquarium

Bij een goede waterkwaliteit is de kans op visziekten heel klein. Bovendien is bij een goede waterkwaliteit een ziekte veel eenvoudiger te behandelen. Het Ammonium- en Nitrietgehalte dient zo laag mogelijk te zijn. De fysieke waterkwaliteit speelt natuurlijke ook een grote rol in de gezondheid van de vissen.

Een Discus kan nu eenmaal niet goed functioneren en gezond blijven op een pH-waarde van 9. Gelukkig zijn de meeste vissen niet heel erg moeilijk en kunnen ze zich goed aanpassen.

Waterwaarden goed testen kan met kwaliteit testsrips zoals deze.

Een pH-waarde van 7 – 8 bij een GH-waarde van 8 – 14 voldoen voor de meeste vissen. Regelmatig water verversen houdt de belasting van Ammonium, Nitriet en Nitraat laag. Als belangrijkste fysieke waarde mag de temperatuur niet worden vergeten.

Houdt deze tijdens de behandeling of profylaxe in ieder geval constant. Om stress te verminderen kan men het aquarium desnoods tijdelijk van minder licht voorzien bij kwetsbare soorten vissen. Hierdoor worden de beesten minder onrustig en verbruiken daardoor minder energie die ze hard nodig hebben voor de genezing.

Bekijk hier alle producten waarmee de waterkwaliteit in het aquarium aangepast kan worden.

Filtering van het water in het aquarium

Dit betekent een wekelijkse reiniging van de filters. Vooral de mechanische filtering dient dagelijks op een juiste werking te worden gecontroleerd. Het gebruik van koolstof en andere absorberende materialen zoals zeolieten, kunstharsen dient weloverwogen te gebeuren. Het belangrijkste blijft een regelmatige filterreiniging.

Filteronderdelen die verwisseld kunnen worden tussen de diverse aquaria dient men met een ontsmettingsmiddel te behandelen evenals de schepnetten en luchtstenen om verspreiding van infecties te voorkomen. Bodemfilters zijn in quarantaine stellingen uit den boze. Deze vormen een bron van ziektekiemen. Een controle van schuimvorming op het water verteld vaak iets over de belasting ervan.

Schuimvorming dient vermeden te worden door een tijdige waterverversing en een vernieuwing van de filterkool.

Bekijk hier alle producten rondom filtering van het aquarium.

Quarantaine van vissen in het aquarium

Meestal is het uit reden van plaatsgebrek niet mogelijk een eigen quarantainestelling op te zetten. Maar als het wel mogelijk is, biedt een quarantainestelling veel voordelen. Gezonde vissen kunnen niet worden besmet door nieuw aangekochte vissen, die misschien ziek zijn.

Bekijk hier alle afzetbakjes om zieke vissen te scheiden van de gezonde vissen.

Ook kunnen de vissen van tevoren behandeld worden tegen de meest voorkomende ziekten. Zo kan er bijvoorbeeld preventief een breed werkend middel zoals Ectocell toegevoegd worden.

Voeding van vissen

Heel belangrijk is een afwisselende voeding van de vissen. Het is bekend, dat Vitamine C de afweerkracht van de vissen verstevigt. Ook dienen levende voedersoorten, die tussengastheren van ziekteverwekker zijn kunnen, vermeden te worden. Dit soort tussengastheren zijn bvb. Tubifex en Cyclops.

Voeder altijd slechts zoveel, dat de vissen het voer in enkele minuten opeten kunnen. Als men langere tijd de vissen in de viszak laat, kan de ontlasting van de vis het water bederven.

Bekijk hier alle soorten visvoer voor verschillende soorten vissen.

Stress en het uitvangen van vissen

Vermijd zoveel mogelijk dat de vissen gestrest raken. Stress is een hoofdoorzaak voor de uitbraak van ziekten. Vooral tijdens het uitvangen dienen de vissen niet te zeer door de bak gejaagd te worden. Gestreste vissen kunnen verwondingen krijgen, doordat ze tegen het glas of tegen de decoratie zwemmen.

Ook het net kan krassen op de gevoelige slijmhuid achterlaten, als de vis met een te grof net gevangen wordt of als de vis te gehaast gevangen wordt. Bewaar daarom altijd rust tijdens het vangen van de vissen.

Vang vissen altijd met een fijn schepnet uit het aquarium.

De vissen in een nieuw omgeving plaatsen

Niet alleen het vangen maar ook het plaatsen van de vissen in het aquarium of een vijver dient met rust te gebeuren. Omdat de waterwaarden in een transportzakje altijd verschillen met de waterwaarden in het nieuwe bassin, moeten deze langzaam aangepast worden. Dit gebeurt door het transportwater langzaam door het nieuwe water te vervangen.

Bekijk hier alle goede viszakken voor transport van de vissen naar een nieuw aquarium.

Als de vissen langere tijd in het transportzakje geweest zijn kan hierin ammonium ontstaan zijn. Door het uitademen van koolzuur door de vissen is de pH-waarde verlaagd, zodat het Ammonium geen of weinig schade aan de vissen kan toebrengen. Als wij dit soort water te snel met water met een hogere pH-waarde mengen, kan uit het relatief ongiftige Ammonium het veel giftigere Ammoniak ontstaan.

Dit is een reden waarom vele vissen, die het transport goed doorstaan hebben in hun nieuwe tehuis snel sterven of ziek worden. Ook dient het transportwater altijd te worden verwijderd. Het mag absoluut niet in het aquarium of verkoopstelling terechtkomen.