Aquarium vissen, Visziekten

HS AQUA SPIROCELL TEGEN INWENDIGE INFECTIES

Medic Spirocell

Diergeneesmiddel TEGEN INWENDIGE INFECTIES voor de behandeling van siervissen

Werkzame stoffen van HS aqua Spirocell:

2-Amino-5-nitro-thiazol, Ethylenediaminetetraacetic acid Cupric disodium salt

Samenstelling:

1 Tablet HS aqua Spirocell van 0,9 g bevat:

2-Amino-5-nitro-thiazol 220.5 mg, Ethylenediaminetetraacetic

acid Cupric disodium salt 31.5 mg.

acid Cupric disodium salt 31.5 mg.

Hulpstoffen: Zetmeel, Siliciumdioxide, Calciumstearaat, Glucose, Polyvinylpyrrolidone, Polyethyleenglycol

Indicatie voor bestrijden van inwendige infecties bij aquariumvissen

HS AQUA SPIROCELL TEGEN INWENDIGE INFECTIESHS aqua Spirocell kan worden toegepast tegen de volgende infectieziekten: Spironucleus species en Octomitus species (Gatenziekte), Protopalina species (Aziatische Discusziekte), Cryptobia species (Zwarte strepen ziekte) en Trypanosoma species (Slaapziekte).

Contra-indicaties:

HS aqua Spirocell kan ernstige schade toebrengen of dodelijk zijn voor lagere dieren zoals: Mosselen, slakken en kreeftachtigen. Dit product mag niet worden toegepast in aquaria met een slechte waterkwaliteit. In geval van twijfel gelieve uw vakhandelaar te raadplegen.

Dosering Spirocel bij inwendige infecties

Voor de dosering dienen alle adsorberende filtermaterialen zoals koolstof, zeoliet en kunstharsen te worden verwijderd. Bij een slechte waterkwaliteit dient men voor de dosering tenminste 1/3 van het water te vervangen. Tijdens de behandeling goed beluchten. Verwijder na de behandeling de restanten van het preparaat dmv van filtering via HS aqua Carbon l (100 g per 200 l water). Doseer 1 tablet op 50 l water in de buurt van een pomp of filter. In hardnekkige gevallen kan een tweede behandeling na 14 dagen noodzakelijk zijn.

Waarschuwingen:

Het product dient niet over gedoseerd te worden. Gebruik HS aqua Spirocell nooit in combinatie met andere producten waarvan de gezamenlijke uitwerking onbekend is. In geval van twijfel gelieve uw vakhandelaar te raadplegen. Vermijd contact met huid, mond en ogen. Bij huidcontact met rijkelijk water wassen. Niet gebruiken bij consumptievissen.

Maatregelen voor het bewaren en de houdbaarheid van het product:

Bewaar het product buiten bereik van kinderen op een donkere en koele plaats. Het product niet toepassen na de uiterste houdbaarheidsdatum. Zie hiervoor de sticker op de pot en/of doos.

Verpakking:

HS aqua Spirocell is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

10 tabletten voor 500 l water

Informatie omtrent de ziektebeelden van inwendige infecties

HS aqua Spirocell is een veilig werkend middel tegen inwendige flagellaire ziekten bij siervissen. Bij sommige flagellaten vindt de ontwikkeling via meerdere gastheren plaats, zodat alleen in het wild gevangen exemplaren drager van deze ziekten kunnen zijn waardoor de ziekte zich in het aquarium niet kan vermeerderen zonder de natuurlijke tussengastheer.

Hoewel alle vissen besmet kunnen worden, vindt men inwendige flagellaire infecties vooral bij grote Zuid-Amerikaanse Cichliden, zoals Discusvissen en bij Cichliden uit het Malawi meer. Ook bij Labyrintvissen kunnen wij deze ziekten vaker aantreffen.

Diagnose van inwendige infecties bij vissen

Flagellaire ziekten zijn zonder microscopisch onderzoek moeilijk of niet te herkennen. Vooral bij inwendige infecties kan uitsluitend microscopische onderzoek van maag en darmkanaal opheldering brengen. Enkele kenmerken van de verschillende flagellaire ziekten zijn:

Gatenziekte (vooral bij discusvissen en labyrintvissen), Octomitus of Spironucleus:

  • Witte slijmerige ontlasting
  • Kleine gaatjes op de kop soms gevuld met wit slijm
  • Langdurige weigering van voedsel waardoor vermagering optreed
  • Donkere kleur van de huid

Aziatische Discusziekte, Protopalina spec:

  • Loslaten van de slijmhuid
  • Donkere kleur
  • Slijmerige witte ontlasting

Zwarte strepen ziekte bij Malawi en Tanganyika cichliden, Cryptobia soorten:

  • Zwarte strepen of plekken over het lichaam verspreid (alleen bij wildvangvormen)
  • Versnelde ademhaling