Aquarium vissen, Visziekten

Diagnose van visziekten in het aquarium

Hoe kom je tot de  juiste diagnose van visziekten?

De meeste ziekteverwekkers in dit artikel worden op foto’s getoond. In het begin zal het moeilijk voor een onervaren persoon zijn om een juiste diagnose te stellen. Zelfs iemand met ervaring kan op basis van foto’s niet altijd de juiste diagnose bij visziektes stellen.

Meet altijd met kwaliteit teststrips je waterwaarden om uit te sluiten dat het water een probleem is.

Na verloop van tijd herkent men steeds meer parasieten en andere signalen waarmee je in ieder geval aan de slag kunt

Dit artikel heeft tot doel om kennis te geven om snel te zien of de vis inderdaad ziek is, en welke symptomen daarbij horen. Dat is belangrijk zodat de verschillende ziekteverwekkers in groepen ingedeeld kunnen worden, de juiste ziekte bepaald wordt en de beste maatregel of medicijn te kiezen. Alleen door de juiste diagnose te kunnen stellen, is het mogelijk grote verliezen bij de vissen te vermijden.

Hoe ontstaan visziekten in het aquarium?

Vissen kunnen ziek worden door verschillende factoren. De ziekten zijn vaak de resultaten van een proces dat veel vroeger begint. In bijna alle gevallen zijn de vissen met ziektesporen besmet. Indien de vis zich in een goede conditie bevindt, is hij zelf in staat door zijn natuurlijke afweerkracht de parasieten te bestrijden.

Een samenvatting: De meest voorkomende visziekten zijn te behandelen met Ectocell. Witte Stip met Ichtocell, schimmels met Fungicell, wormen met Camacell en bacteriën met Spirocell.

Wanneer de omgeving van de vis verandert, ontstaat stress en kan de vis kan ziek worden. De volgende factoren zijn hierbij de meest voorkomende issues waardoor ziekten ontstaan:

 • Transport van de vissen;
 • Onvoldoende waterkwaliteit;
 • Onvoldoende watersamenstelling voor de desbetreffende vissoort;
 • Verandering van de watersamenstelling;
 • Te veel vissen op te weinig ruimte;
 • Temperatuurschommelingen;
 • Het plaatsen van nieuwe vissen;
 • Paringsgedrag en gebiedsbescherming van andere vissen;
 • Het houden van vissen bij elkaar, die qua gedrag niet bij elkaar passen;
 • Het houden van vissen bij elkaar, die qua watersamenstelling niet bij elkaar passen.

Net alleen stressfactoren kunnen ziekten veroorzaken, er kunnen ook parasieten in het aquarium ingebracht worden, die zich dan snel kunnen vermeerderen. Door de volgende zaken kunnen parasieten in het aquarium terechtkomen:

 • Door besmet levend voer
 • Door slakken
 • Door reeds besmette vissen
 • Door besmet gereedschap of besmette handen
 • Door besmette planten

Het herkennen van visziekten in het aquarium

Het is moeilijk zonder microscopisch onderzoek te herkennen welke parasiet voor een ziekte verantwoordelijk is. Vaak uiten zich verschillende primaire ziekten met hetzelfde ziektebeeld. Ook het feit dat er secundaire infecties door schimmels en bacteriën kunnen ontstaan, maakt het moeilijk een juiste diagnose te stellen.

Ondanks dat vele primaire ziekten een typisch ziektebeeld tonen kan dit specifieke kenmerk door de secundaire verschijnselen niet meer herkenbaar zijn.

Daarom is een microscopisch onderzoek voor een exacte diagnose vaak nodig en aan te bevelen. Gelukkig zijn de meeste ziekten d.m.v. een klein aantal medicijnen te bestrijden. Dit betekent dat vaak een grote groep ziekteverwekkers met hetzelfde medicijn kan worden behandeld. Daardoor kunnen de vissen vaak correct behandeld worden, ook als er geen microscoop aanwezig is.

Uiterlijk zichtbare verschijnselen bij visziekten

Weefselafbraak

Weefselafbraak

De meeste ziekten worden pas herkend als de huid irritaties vertoont of indien er een vissterfte optreedt. Typische uiterlijke verschijnselen zijn:

 • de vissen gaan dood
 • duidelijk zichtbare witte puntjes op de huid
 • rode bloedige plekken op de huid
 • veranderingen aan de vinnen
 • witte schimmels op de huid
 • een toegenomen slijmlaag; daardoor lijkt de vishuid troebel te zijn
 • sterk rood of wit gekleurde kieuwen

 • Draadjes uit de anus

  Draadjes uit de anus

  verwondingen

 • duidelijk zichtbare diertjes op het lichaam
 • verkleuring
 • opzwellen of vermageren van de vis

Het gedrag van zieke vissen

Het gedrag van de vissen is een goede indicatie om te herkennen dat iets met hen aan de hand is. Daarom is het zeer nuttig deze taal van de vissen te leren kennen. Men moet inderdaad ermee rekening houden dat de vissen door factoren zoals stress na het transport.

Goudvis met evenwichtsstoornis

Goudvis met evenwichtsstoornis

Of na het vangen uit een aquarium of vijver zich anders gedragen dan ze zich gedragen als ze met rust gelaten worden. Hierbij is belangrijk om vast te stellen of alle of slechts enkele vissen een abnormaal gedrag tonen.

Het voeren van de vissen is een goed tijdstip om de vissen even te observeren en veranderingen vast te stellen.

Hoe herken je gedrag bij zieke vissen in het aquarium?

Tonen alle vissen een zeldzaam gedrag, dan is het ook mogelijk dat een probleem met de waterkwaliteit de oorzaak is. Als enkele vissen zich abnormaal gedragen kan dit het begin van een ziekte aantonen of deze vissen worden door andere vissen onderdrukt.

 • Kopstaander

  Kopstaander

  schuren langs de decoratie

 • hectische zwembewegingen
 • weigering van het voedsel
 • zwemmen in een onnatuurlijke houding
 • knijpen van de vinnen of staarten
 • versnelde ademhaling
 • zwemmen in zuurstofrijke zones van het bassin (wateroppervlak of uitlaat van de filter)
 • liggen op de bodem
 • apathisch gedrag
 • afzondering uit een school van andere vissen

Meest gestelde vragen over diagnose van visziekten

Hoe stel je de diagnose van aquariumvissen?

Het zal moeilijk zijn voor een onervaren persoon om een juiste diagnose te stellen. Zelfs iemand met ervaring kan op basis van foto's niet altijd de juiste diagnose van visziekten stellen.

Hoe ontstaan visziekten in het aquarium?

Er kunnen vele redenen zijn waarom een ziekte in een aquarium uitbreekt. De ziekten zijn vaak het gevolg van een proces dat veel eerder begint. In bijna alle gevallen zijn de vissen besmet met ziektesporen.

Wanneer worden aquariumvissen ziek?

Soms kunnen vissen ziek worden van de stress van een nieuwe omgeving. Wanneer de omgeving van de vissen verandert, ontstaat er stress en kunnen de vissen ziek worden.

Hoe worden aquariumvissen ziek?

Vaak worden aquariumvissen ziek van triviale dingen, bijvoorbeeld tijdens het transport van de vis, onvoldoende waterkwaliteit, verandering van watersamenstelling en nog veel meer.

Hoe herken je visziekten in het aquarium?

Welke parasiet verantwoordelijk is voor een ziekte is zonder microscopisch onderzoek moeilijk te herkennen. Ondanks dat veel primaire ziekten een typisch ziektebeeld vertonen, is dit specifieke kenmerk door de secundaire symptomen niet meer herkenbaar.

Wat zijn veelvoorkomende symptomen van visziekte?

Er zijn een paar veel voorkomende symptomen van visziekte. Enkele hiervan zijn: duidelijk zichtbare witte stippen op de huid, rode bloederige plekken op de huid, witte schimmels op de huid en een verhoogde slijmlaag.

Hoe weet je of een vis ziek is?

Het gedrag van de vis is een goede indicator om te herkennen dat er iets mis met hem is. Daarom is het erg handig om deze taal van de vissen te kennen.

Hoe gedragen zieke vissen zich?

Als sommige vissen zich abnormaal gedragen, kan dit duiden op het begin van een ziekte of worden deze vissen onderdrukt door andere vissen. Enkele veel voorkomende abnormale acties zijn: hectische zwembewegingen, weigering van het voedsel en versnelde ademhaling.